Cuando sopla el viento del nordés en Galicia, algo bueno traerá

«Sopra o vento do nordés. As ruas, longas e estreitas, aparecen baleiras, e as lousas do empedrado cintilan cunha cor gris clara propia dos días en que zoa aquel vento. Semella que a cidade está solitaria» Gonzalo Torrente BallesterEn Galicia estamos muy acostumbrados al archiconocido vento do nordés. El amigo Pemán nos lo decía mucho en aquellos […]

Leer más